Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is de tak van het recht die de verhouding tussen een werkgever en een werknemer regelt. Een werknemer is iemand die zich er contractueel, dat wil zeggen door middel van een arbeidsovereenkomst, toe verbindt onder het gezag van de werkgever te werken in ruil voor een loon. Het arbeidsrecht valt uiteen in het individueel en het collectief arbeidsrecht en vormt een integraal onderdeel van het sociaal recht.

  • Arbeidsovereenkomsten
  • Arbeidsomstandigheden
  • Ontslag
  • Gelijke behandelingen
  • Het streven van Van Oppen advocatuur is om zoveel mogelijk eerst in overleg een arbeidsgeschil tussen werkgever en werknemer op te lossen, als dat niet lukt dan vindt u in Van Oppen advocatuur de juiste partner voor het voeren van de noodzakelijke juridische procedure.