Bestuursrecht

Bestuursrecht Het bestuursrecht (ook wel administratief recht genoemd) regelt de manier waarop het openbaar bestuur kan ingrijpen in de openbare.

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht Het arbeidsrecht is de tak van het recht die de verhouding tussen een werkgever en een werknemer regelt. Een.

Insolventierecht

Insolventierecht Faillissement is een rechtsfiguur uit het insolventierecht. Een schuldenaar die ten minste twee schuldeisers heeft en is opgehouden te.

Familierecht

Familierecht Het personen- en familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met afstamming, geboorte, huwelijk en.

Strafrecht

Strafrecht Strafrecht is het geheel van rechtsregels waarin is vastgelegd welk gedrag strafwaardig wordt geacht, welke straffen op dit gedrag.

Contractenrecht

Contractenrecht Een verbintenis is het gevolg van een eenzijdige of tweezijdige rechtshandeling of van een feitelijke handeling (zoals een onrechtmatige.

Consumentenrecht

Consumentenrecht In het recht is een consument iemand die een overeenkomst sluit en daarbij niet handelt in de uitoefening van.