Familierecht

15 jaar ervaring

Vraag om een adviesgesprek met mr C.G.J. van Oppen

Krijg uitleg over uw opties en kansen en ontvang daarnaast advies over mogelijke vervolgstappen. Zo weet u precies hoe u uw conflict snel oplost.

Contact pagina

Familierecht

Het personen- en familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met afstamming, geboorte, huwelijk en echtscheiding en andere zaken in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen. Het erfrecht wordt meestal als apart rechtsgebied beschouwd.

Personen- en familierecht is zowel in Nederland als in België opgenomen in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, zie Burgerlijk Wetboek (Nederland) en Burgerlijk Wetboek (België). Tevens maakt het onderdeel uit van verdragen zoals het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind. De belangrijkste internationale regels voor het familierecht, die ook in Nederland en België van grote invloed zijn, staan in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, het EVRM. Vooral het recht op family life (gezinsleven), artikel 8 EVRM, heeft grote invloed op de rechtspraak en wetgeving. Onderdelen van het familierecht zijn onder meer:

 • Echtscheiding
 • Alimentatie
 • Huwelijkse voorwaarden
 • Boedelverdelingen
 • Ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen
 • Gedragsvoorzieningen (en omgangsregelingen)
 • Adoptie
 • Leerplichtzaken
 • Het personen- en familierecht beslaat ongeveer de helft van het rechtsbedrijf (in aantal procedures). Het onderscheidt zich van andere delen van het recht met name door een grote mate van beslotenheid. Openbaarheid van uitspraken is de facto niet van toepassing in het familierecht (EHRM-Arrest P&B versus United Kingdom)

  Vraag een gesprek aan.