Disclaimer

1. De op deze website getoonde informatie wordt door van Oppen advocatuur met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Van Oppen advocatuur verstrekt door middel van deze website louter informatie. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Van Oppen advocatuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het onderbroken functioneren van deze website.

2. Hoewel Van Oppen advocatuur alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is van Oppen niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

3. Verwijzingen naar sites die niet door Van Oppen advocatuur worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Van Oppen advocatuur uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door van Oppen worden onderhouden wordt afgewezen.

4. De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Van Oppen advocatuur, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site