Bestuursrecht

15 jaar ervaring

Vraag om een adviesgesprek met mr C.G.J. van Oppen

Krijg uitleg over uw opties en kansen en ontvang daarnaast advies over mogelijke vervolgstappen. Zo weet u precies hoe u uw conflict snel oplost.

Contact pagina

Bestuursrecht

Het bestuursrecht (ook wel administratief recht genoemd) regelt de manier waarop het openbaar bestuur kan ingrijpen in de openbare rechtsorde. In tegenstelling tot de rechtspositie van burgers in het privaatrecht, waar burgers alles mogen, tenzij het bij wet verboden is, mag in het bestuursrecht een bestuursorgaan niets, tenzij het wordt toegestaan door een wettelijk voorschrift. Dit is het legaliteitsbeginsel.

Net als het privaatrecht heeft ook het bestuursrecht een formeel, oftewel procesrechtelijk deel.

Het materiële deel van het bestuursrecht bestaat uit allerlei beleidsterreinen, bijvoorbeeld:

 • Ambtenarenrecht
 • Belastingrecht
 • Verkeershandhaving
 • Milieuvergunningen
 • Ruimtelijke ordeningsrecht
 • Vreemdelingenrecht en asielbeleid
 • Bouwrecht
 • Sociaal zekerheidsrecht
 • Overige bestuursrechtelijke zaken waaronder subsidies, naturalisaties, onderwijs- en waterschapszaken.
 • Nog een kenmerkend verschil met het privaatrecht is dat een privaatrechtelijke overeenkomst alleen rechtsgevolgen heeft voor de partijen bij die overeenkomst. Een besluit van een bestuursorgaan heeft altijd consequenties, hoe klein ook, voor iedere burger. Als de inspecteur van belastingen belastinggeld teruggeeft, betekent dat voor iedereen minder geld in de staatskas. Afgifte van een parkeervergunning aan iemand, betekent dat het aantal beschikbare parkeerplaatsen met 1 afneemt, en de kans voor iemand anders op een parkeervergunning wordt eveneens kleiner.

  Vraag een gesprek aan.