“DESKUNDIGHEID EN KWALITEIT IS VOOR MIJ ALS ADVOCAAT ERG BELANGRIJK”

De praktijk wijst uit dat cliënten mijn expertise op verschillende rechtsterreinen waarderen. Zowel particulieren als bedrijven weten mijn kantoor te vinden en vragen mij om juridische hulp of advies.

Als advocaat verdiep ik me altijd in uw situatie en wat u nodig heeft. Ik bekijk uw zaak daarbij van de juiste afstand en ontzorg u. U krijgt bij mij eerlijk advies: als uw zaak geen kans van slagen heeft, geef ik dat ook aan. Ik als advocaat zet mijn expertise in om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen.

Mr. van Oppen

advocaat

Rechtsgebieden

Bestuursrecht

Bestuursrecht Het bestuursrecht (ook wel administratief recht genoemd) regelt de manier waarop het openbaar bestuur kan ingrijpen in de openbare rechtsorde..

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht Het arbeidsrecht is de tak van het recht die de verhouding tussen een werkgever en een werknemer regelt. Een werknemer.

Insolventierecht

Insolventierecht Faillissement is een rechtsfiguur uit het insolventierecht. Een schuldenaar die ten minste twee schuldeisers heeft en is opgehouden te betalen,.

Familierecht

Familierecht Het personen- en familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met afstamming, geboorte, huwelijk en echtscheiding.

Strafrecht

Strafrecht Strafrecht is het geheel van rechtsregels waarin is vastgelegd welk gedrag strafwaardig wordt geacht, welke straffen op dit gedrag gesteld.

Contractenrecht

Contractenrecht Een verbintenis is het gevolg van een eenzijdige of tweezijdige rechtshandeling of van een feitelijke handeling (zoals een onrechtmatige daad).

+15 jaar ervaringSpecialist Nederlandse recht

Ik als uw advocaat zet mijn expertise in om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen.

Gratis Intakegesprek

    Free Consultation

      PRO DEO OF LAAG TARIEF

      Ik werk zowel voor cliënten op toevoegingsbasis en als voor betalende cliënten.